Administracja publiczna

Jednostkom budżetowym, stowarzyszeniom oraz innym podmiotom, które swoją działalność finansują ze środków budżetu państwa, umożliwia prowadzenie ewidencji księgowej wg klasyfikacji budżetowej i klasyfikacji zadaniowej.

System pozwala ewidencjonować zdarzenia gospodarcze w oparciu o klasyfikację: rodzajową, zadaniową lub mieszaną. Oprócz prowadzenia księgowości zgodnie z ustawą o rachunkowości automatyzuje przygotowywanie planów wydatków i dochodów oraz kontrolę zaangażowania środków budżetowych, przez co usprawnia kontrolę realizacji tych planów.

Zgromadzone w systemie informacje są podstawą tworzenia sprawozdań wymaganych przepisami rozporządzenia Ministra Finansów np.: Rb-27S, Rb-27ZZ, Rb-28S, Rb-30 itp. Rozwiązanie zapewnia możliwość seryjnego aktualizowania wynagrodzeń pracowników, zmiana stawki zaszeregowania pozwala sprawnie zaewidencjonować zbiorową podwyżkę płac.

Proponowane moduły