Produkcja

enova365 HandelObsługuje procesy produkcji w przedsiębiorstwach, które prowadzą ją w oparciu o zdefiniowane technologie i rejestrują zlecenia produkcyjne bez tworzenia harmonogramu operacji i wykorzystania zasobów. Podstawowym elementem jest technologia o elastycznej strukturze, do której można przypisywać wzorcowe operacje (taki wzorzec może być wspólny dla kilku technologii). W ten sposób surowce, koszty i produkty są powiązane z operacjami produkcji. Kalkulację kosztu wytworzenia produktu można przeprowadzić w oparciu o ostatnie ceny zakupu i dodatkowe koszty. System obsługuje rozliczenie produkcji w cenach ewidencyjnych lub rzeczywistych.

 

Proponowane moduły