System enova365, wersja 12.0

Nowa wersja 12.2.1 z dnia 28.02.2017 r. została opublikowana.

enova365 w wersji 12.2.1 została dostosowana do ostatnich zmian przepisów prawa podatkowego i ubezpieczeń społecznych.

Główna zmiana dotyczy dostosowania enova365 do nowego rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wprowadzającego od 1 marca 2017 r. nowy kod wyrejestrowania pracownika przejętego na mocy art. 231 Kodeksu Pracy (w razie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę).

 

Rezerwacja terminu instalacji w DW ENTEO

Udostępnij