Workflow w enova365

Do obowiązków większości z nas należy wykonywanie wielu powtarzalnych działań i kontrolowanie licznych procesów zachodzących w firmie. 

A gdyby tak do najbardziej monotonnych czynności wykorzystać automat, który by nas wyręczył?

enova365 workflowenova365 Workflow organizuje w firmie przepływ pracy poprzez automatyzację procesów biznesowych, porządkuje grupy zadań przypisane do użytkowników w procesy – niezależne od obszaru firmy.

Jak zgodnie twierdzą producenci systemów ERP, praktycznie każdy obszar działalności firmy, jeżeli nie został jeszcze, to może zostać wsparty przez systemy informatyczne. Paradoksalnie mnogość wykorzystywanych systemów sprawiła, że użytkownik znów ma problemy z organizacją pracy – tym razem tracąc orientację w wielości systemów. Stosując na przykład oddzielny moduł do obsługi klienta, drugi do prowadzenia księgowości, kolejny do obiegu spraw wewnętrznych, jeszcze inny do procesowania dokumentów, łatwo można się pogubić.

Rozwiązaniem może być system do zarządzania przepływem pracy (ang. workflow), który w jednym miejscu zbiera informacje pochodzące z różnych obszarów działalności firmy. Program umożliwia koordynowanie złożonych działań realizowanych przez zespół ludzi pracujących w różnych departamentach przedsiębiorstwa. Organizuje przepływ pracy poprzez automatyzację procesów biznesowych, w których dokumenty, informacje lub zadania są przekazywane od jednego uczestnika do następnego, zawsze według odpowiednich procedur zarządczych.

Rozwiązanie odwzorowuje obieg dokumentów w danej danej firmy, przy okazji porządkuje i przypisuje zadania, a także powiadamia o konieczności podjęcia decyzji, organizuje obieg dokumentów oraz raportuje podjęte działania. Workflow organizuje pracę poprzez wyznaczenie ścieżek dla dokumentów i zadań od jednego pracownika do drugiego. Na każdym etapie można zweryfikować stan realizacji zadania oraz osobę odpowiedzialną za dany odcinek procesu. Dzięki zdefiniowaniu procedur w kancelarii system może m.in. odzwierciedlić strukturę organizacyjną i przesyłać dokument do konkretnej osoby oraz automatycznie przypisywać zadania do zastępców podczas nieobecności pracownika. Obieg dokumentów staje się przejrzysty, a reguły postępowania zrozumiałe dla wszystkich.

Zamiast tracić czas na mozolne i odtwórcze czynności, które muszą być wykonane, lepiej je zautomatyzować. Jest to rozwiązanie szczególnie cenne przy wprowadzaniu nowych klientów, pracowników czy pełnieniu zastępstw okresowych.

 

Dla kogo:

  • Firmy, które chcą usystematyzować kierunki swoich działań oraz przyspieszyć i usprawnić pracę w poszczególnych działach

Funkcjonalność:

Za jego pośrednictwem łatwo zdefiniować procesy, w których dokumenty, informacje lub zadania są przekazywane od jednego uczestnika do następnego. Automatyzacja pracy za pośrednictwem procesów określa sposób działania w przypadku codziennych czynności według odpowiednich procedur zarządczych. Pracownicy są informowani o zadaniach oraz o terminach ich wykonania. Odpowiednio zdefiniowany proces pozwala zaangażować także osoby decyzyjne, których akceptacja jest niezbędna w celu dalszego prowadzenia zadania. Taki sposób organizacji pracy eliminuje niepotrzebne przestoje oraz ewentualne błędy, podpowiada, co należy zrobić w konkretnej sytuacji. Pracownik nie musi znać wszystkich procedur organizacyjnych obowiązujących w firmie.

Benefity:

  • usprawnienie przebiegu pracy poprzez automatyzację,
  • zarządzanie procedurami w firmie,
  • zmniejszenie pracochłonności obsługi ważnych czynności,
  • zmniejszenie liczby błędów użytkowników,
  • przyspieszenie przepływu dokumentów pomiędzy działami i pracownikami,
  • szybki wgląd do źródłowych dokumentów,
  • bieżąca kontrola terminowości realizacji zadań,
  • skrócenie czasu wdrażania pracowników w obsługę programu.

main-logo (1)

Prezentacja rozwiązania enova365 Workflow

 

 

Udostępnij