Centralizacja VAT w samorządach

  • Demo Image

Od 1 stycznia 2017 województwa, powiaty oraz gminy będą zobligowane do generowania zbiorczych deklaracji VAT-7.

W praktyce oznacza to, że samorząd oraz wszystkie podległe mu jednostki zobowiązane będą do składania jednej deklaracji VAT-7. Od momentu centralizacji, wszystkie faktury muszą być wystawiane na jednostkę samorządu terytorialnego. Dodatkowo, na takiej fakturze będzie można wskazać, której jednostki organizacyjnej będzie ona dotyczyć, aby została odpowiednio przyporządkowana.

Centralizacja VAT w enova365

Jednostki Samorządu Terytorialnego, które wykorzystują oprogramowanie enova365 mogą być spokojne. Od 30 czerwca 2016 roku korzystają z funkcjonalności wysyłki Jednolitego Pliku Kontrolnego.
System przygotowany jest również do zmian w przepisach prawa, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2017 roku. Funkcjonalność enova365 pozwala na utworzenie przez  samorządowe jednostki organizacyjne czy zakłady budżetowe cząstkowych deklaracji VAT, które  drogą elektroniczną zostaną przesłane do Jednostki Samorządu Terytorialnego. Z deklaracji cząstkowych zostanie wygenerowana jedna, zbiorcza dla całej gminy lub powiatu deklaracja VAT,  która bezpośrednio z poziomu systemu zostanie przesłana do właściwego organu skarbowego.  

Technologia oprogramowania enova365 umożliwia integrację z systemami wykorzystywanymi  w jednostkach samorządu terytorialnego. Istnieje możliwość zaczytywania/importu danych z istniejących  systemów księgowych w jednostkach na potrzeby centralizacji VAT, tak aby ułatwić  proces sporządzania centralnej deklaracji, a także aby ewolucyjnie wdrożyć nowy sposób rozliczeń VAT i maksymalnie skrócić czas wdrożenia.

Udostępnij